måndag 7 augusti 2017

Don Quijote

Likt Don Quijote bekämpar jag allt som verkar hotfullt och detta oavsett konsekvenserna.I motsats till don Q ger jag dock upp när de politiskt korrekta normerna skapar blindhet inför elefanten i rummet och beröringsskräcken förlamar förnuftet.Don Quijote

Likt Don Quijote bekämpar jag allt som verkar hotfullt och detta oavsett konsekvenserna. I motsats till don Q ger jag dock upp när de p...